Info

Imagine

‘Er was eens een man die achter zijn roeiboot een ton had vastgemaakt, met de opening onder water. Hij wierp zijn hengel uit en na een uurtje keerde hij huiswaarts met vis en gas om de beestjes op te bakken.’

Vereniging voor Brongas Nederland

‘There was once a man who had tied a barrel behind his rowboat with the opening facing down. He cast his fishing rod and after an hour he returned home with fish and gas to fry them.’

A local, sustainable and ethical source of fuel, imagine..

First sketch of the Slootmotor based on theoretical information, could it be?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *